Årsmöte 2020-02-20

Plats: Brandstationen Järvsö, Antal närvarande: 17 st

 • 1 Mötets öppnande och alla hälsades välkommen av Sven Markusson.
 • 2 Mötets beslutande att årsmötet var behörigen utlyst med 1 st annonstillfälle i LJP, samt båtklubbens hemsida och facebook
 • 3 Godkännande av dagordningen beslutades.
 • 4 Till ordförande för mötet valdes Sven Markusson och sekreterare för mötet valdes Victoria Jonsson.
 • 5 Till protokolljusterare för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Rikard Andersson och Gunnar Malmqvist
 • 6 Fastställande av röstlängd fastställes vid behov
 • 7 Verksamhets och förvaltningsberättelse lästes och godkändes
 • 8 Revisionsberättelse lästes och inga anmärkningar gjordes
 • 9 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret
 • 10 Inga propositioner och motioner inlämnade. Ordförande informerade om avgifter. Medlemsavgifterna höjs i år med 100 kr, till 350 kr. Båtplatserna höjs också med 100 kr, till 700 kr. Den högre avgiften för medlemmar som inte kan hjälpa till med jobb höjs avgiften även med 100 kr, till 1500 kr.
 • 11 Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen, samt att styrelsen får ansvarsfrihet att söka bidrag och ansöka om bygdemedel för klubbens främjande.

Val av:
A)  Ordförande (jämna år)      2 år Sven Markusson
B)  Kassör (jämna år)                                              1 år Anita Olsson
C)  Styrelseledamot (jämna år)                          2 år Erik Olsson
D)  Styrelseledamöter (udda år)                        2 år Victoria Jonsson, Erik Olsson
E)  2 st Styrelsesuppleanter   1 år Stefan Persson, Per-Olov Eriksson

Val av:
F)  1 st Revisor                             2 år Bo Lindholm, 1 vakans (uppdrag till styrelsen)
G)  1 st Revisorsuppleant        1 år Krister Eriksson

Val av valberedning:
H) 2 st Ledamöter                                   1 år Åke Frank, Johan Hansson
I)  1 st Suppleant                                     1 år Per Elis Eriksson

Övriga val:
J) Hamnkapten (udda år)                      2 år Sven Steen
K) Kontaktman för Långön                   1 år Gunnar Malmqvist

 • 12  Övrig information och övriga frågor:
 1. A) Lilith Irisdotter Norman informerade oss om sina planer för Torön. Hon är fr.o.m i år den nya arrendatorn av Torön. Hon har för avsikt att öppna till midsommar, men innan dess ska de renovera restaurangen och glasa in altanen. Hon har för avsikt att köra räkafton på antingen tisdagar eller onsdagar, då utan livemusik. Livemusik kommer det bli på helgerna, några är redan inbokade.
  Vi som medlemmar får 10% på mat! Lilith har fått en medlemslista från oss. 

  B) På inventering och märkning av grund diskuterades märkningen av gamla älvbron och stenen nedanför Kramsta mm. Vi skall ha ett möte och diskutera vad som är bäst, sjömärkena (tunga och dyra) eller bojor. En fundering om vi kan förenkla infarten till Svensbäcksvågen med bojar?

  C) Mötet informerades om att båtsportkorten är slut så vi måste få nya tryckta.  När detta skall göras har vi undrat om det vore tillfälle att få delen från Tällberg till Norränge med på samma tryckning.
  När Hälsinglands båtförbunds styrelse gästade oss i mars 2019 och fick se ”vårat” båtsportkort blev de imponerade av det!
  Om vi kunde trycka fram ett enhetligt båtsportkort på hela sträckan från Edeforsen till Norränge kraftverk så skulle det vara ett ovärderligt hjälpmedel för ett säkert båtliv på Ljusnan, för såväl nya som gamla båtägare, flottar och husbåtar.

 

 • 13 Mötets avslutande
  Ordförande, 
  Sven Markusson
  Sekreterare,Victoria Jonsson
  Justerare, Rikard Andersson
  Justerare,Gunnar Malmqvist

Vi önskar er alla en trevlig sommar, kör lugnt ute på älven
så ses vi!

Comments are closed.